LUCKY DRAW

การจับรางวัลผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39
วันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 20.30 น.

 

Live Lucky Draw

โพสต์โดย Bangkok International Motor Show เมื่อ 8 เมษายน 2018


Lucky Draw to Win a Great Prize

ผู้โชคดีในการจับรางวัล

 


รางวัลสำหรับผู้ซื้อบัตร

Responsive image

 

รางวัลที่ 1

รถยนต์ฟอร์ด เอเวอร์เรส รุ่น 2.2L Titanium
มูลค่า 1,369,000 บาท
คุณภัครส อินทร์เสาร์

รางวัลที่ 2

รถยนต์ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่น 2.2L XLT 4x2 HR 6 AT  
มูลค่า 879,000 บาท
คุณปิยนุช จรัสเอื้อสกุล

รางวัลที่ 3

รถจักรยานยนต์คาวาซากิ รุ่น KSR 
มูลค่า 47,700 บาท
คุณณัฐพนธ์ ธรรมวาจา

รางวัลที่ 4

รถจักรยานยนต์ Honda Super Cub
มูลค่า 42,300 บาท
คุณพัชรา กองเงิน

รางวัลที่ 5

รถจักรยานยนต์ซูซูกิ รุ่น GD110HU-N
มูลค่า 39,900บาท
คุณวรวัฒน์ เกิดแก้ว

กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) "ผู้จัดงาน" "บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39" ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนี้
 
1. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” คือผู้ชมงานที่ซื้อบัตรชมงานเท่านั้น 
2. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อกรอกแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 
2.1 ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bangkok International Motor Show ด้วยระบบ ios หรือ Android > กรอกหมายเลขบัตร 6 หลักที่ปรากฎบนหน้าบัตร > ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถาม
2.2 ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามผ่านทางจุดลงทะเบียน โดยแสดงหมายเลขบนบัตรเข้าชมงานที่ท่านซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียน บริเวณทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 1, 2 และ 3 และบูธ GPI Check-in (1 หมายเลข มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น)

3. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” จะต้องประทับตราหลังบัตรเข้างานส่วนที่ 2  ที่เจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียนและบูธ GPI Check-in  และส่งบัตรที่กล่องรับชิ้นส่วนภายในงาน
4. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค
5. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดี ในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 20:30 น. ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ บริเวณจุดโชว์รถรางวัลภายในงานฯ
6. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” (รถรางวัล) ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน
7. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com ในวันที่ 8 เมษายน 2561 และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
8. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานหางบัตรเข้างานที่มีหมายเลข และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
9. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรการกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
10. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์สิ่งของ และ/หรือสินค้าเองทั้งสิ้น
11. สำหรับรางวัลเล็กจำนวน 100 รางวัล (1 ชิ้น ต่อ 1 ท่าน) “ผู้จัดงาน” จะจัดส่งของที่ระลึกงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้
12. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  บริษัท ออมเล็ตสตูดิโอ จำกัดและบุคคลอื่นๆในครอบครัวของพนักงานทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
13. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นสิทธิ์ขาด

รางวัลสำหรับผู้ที่ตอบแบบสอบถาม

Responsive image

 

รางวัลพิเศษ

รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่นฟินน์ 
มูลค่า 36,808 บาท
คุณดุลยรัตน์ เมียเซฟ

กติกาและเงื่อนไข

บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) "ผู้จัดงาน" "บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 39" ได้จัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ชิงโชคนี้ขึ้น โดยมีเงื่อนไขกติกาดังนื้
 
1. “ผู้ที่ให้ข้อมูลกรอกแบบสอบถาม” เพื่อนำไปพัฒนาการจัดงาน มีสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อกรอกแบบสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 
1.1 ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bangkok International Motor Show ด้วยระบบ ios หรือ Android > กรอกหมายเลขบัตร 6 หลักที่ปรากฎบนหน้าบัตร > ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถาม
1.2 ลงทะเบียนและกรอกแบบสอบถามผ่านทางจุดลงทะเบียน โดยแสดงหมายเลขบนบัตรเข้าชมงานที่ท่านซื้อให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียน บริเวณทางเข้าอาคารชาเลนเจอร์ 1, 2 และ 3 และบูธ GPI Check-in (1 หมายเลข มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น)
 
2. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ต้องกรอกแบบสอบถาม ฯ ให้ครบถ้วนจึงมีสิทธิ์ชิงโชค
3. “ผู้จัดงาน” จะจับรายชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม ฯ ที่โชคดี ในวันที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 20:30 น. ต่อหน้าสักขีพยาน สื่อมวลชน และคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ บริเวณจุดโชว์รางวัลภายในงานฯ
4. รางวัลที่ “ผู้จัดงาน” จะมอบให้ “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค”  ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณ “จุดแสดงของรางวัล” ภายในงาน
5. “ผู้จัดงาน” จะส่งจดหมายลงทะเบียนไปยัง “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” เพื่อติดต่อให้มารับรางวัล และลงประกาศรายชื่อในเว็บไซต์ www.bangkok-motorshow.com ในวันที่ 8 เมษายน 2561 และในนิตยสารภายในเครือกรังด์ปรีซ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
6. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีจะต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนมาแสดงต่อ “ผู้จัดงาน” ภายในกำหนดเวลา 45 วันนับจากวันที่ “ผู้จัดงาน” ส่งจดหมายแจ้งให้ทราบ
7. หากพ้นกำหนด 45 วันไปแล้ว และไม่ปรากฏว่ามี “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีติดต่อมารับรางวัล “ผู้จัดงาน” จะจัดการมอบรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรกุศลแห่งใดแห่งหนึ่ง และจะตีพิมพ์ข่าวลงในนิตยสารในเครือของ “ผู้จัดงาน” ต่อไป
8. “ผู้กรอกแบบสอบถามชิงโชค” ที่โชคดีได้รับรางวัลจะต้องรับภาระภาษีหัก ณ ที่จ่ายเองทั้งสิ้น
9. พนักงาน บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด  บริษัท ออมเล็ตสตูดิโอ จำกัดและบุคคลอื่นๆในครอบครัวของพนักงานทั้ง 3 บริษัทดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ในการชิงโชคในครั้งนี้
10. การตัดสินของ "ผู้จัดงาน" ถือเป็นสิทธิ์ขาด