TH EN

MERCEDES-BENZ พาเด็กนักเรียน ร.ร.เยาววิทย์ชมงานแสดง Bangkok international motor show 2018
 
 
MERCEDES-BENZ ร่วมกับ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  โรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา
เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดกิจกรรมให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา ได้มาเปิดโลกทัศนที่กว้างขึ้นในการมาชมงาน Bangkok international Motor Show 2018 ในครั้ง โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเยาว์วิทย์เฉลี่ยประมาณ 40 คน และคุณครูประจำชั้นทั้งหมดร่วม 8 คน โดยใช้จะเฉลี่ยเด็กที่มามีทั้งระดับประถม 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 คัดจากเกณฑ์ระดับผลการเรียนดี ตลอดจนผู้ที่มีจิตอาสา จิตสาธาณณะ
โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ช่วงที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาตลอดร่วมหลายปี และไม่ใช่แค่เพียงเงินทุนสนับสนุนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ แต่ยังรวมไปถึงการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เพื่อให้เด็กๆ ได้มีศักยภาพในการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพการงานที่ดีในอนาคต ถือเป็นการตอกย้ำพันธสัญญาและความร่วมมือของเมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมอีกด้วย
 
 
สำหรับโรงเรียนเยาววิทย์ จ.พังงา แห่งนี้ ตั้งอยู่ที่บ้านกะปง เป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเชิงเขาในจังหวัดพังงา มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูก โดยเฉพาะผลผลิตในกลุ่มผลไม้ เช่น มังคุด ทุเรียน เงาะ ส่วนที่ตั้งของโรงเรียนนั้นอยู่ห่างจากตัวหมู่บ้านไปอีก 5 กิโลเมตร และโรงเรียนแห่งนี้ได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนประชาสงเคราะห์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิเมื่อ 12 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายและสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในอนาคตนั่นเอง